Αποποίηση Ευθυνών

Το manifesto του PWMN

  1. Το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Πατρών (PWMN) δεν έχει κάποια μορφής νομικής υπόστασης. Το PWMN είναι οι χρήστες του, και οι χρήστες του είναι το PWMN.

  2. Η λειτουργία του PWMN εξυπηρετεί πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, παρέχοντας δυνατότητες ευρυζωνικής σύνδεσης ανάμεσα στους χρήστες του.

  3. Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και την ασφάλεια των δεδομένων που διακινεί και διατηρεί.

  4. Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών που επιβάλλει ο νόμος της ΕΕΤΤ για τα ασύρματα δίκτυα περιοχής συχνοτήτων 2.4 GHz και 5GHz.

  5. Το PWMN είναι στη βάση του δίκτυο ελεύθερης προσπέλασης, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις χρηστών οι οποίοι δεν τηρούν τους κανόνες όπως αυτοί τίθενται από τους επιμέρους διαχειριστές των σημείων πρόσβασης (Access Points).

  6. Οι διαχειριστές των σημείων πρόσβασης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ασφάλεια των διακινούμενων πληροφοριών. Αντίθετα, διατηρούν το δικαίωμα να εμποδίσουν την πρόσβαση σε χρήστες οι οποίοι δεν τηρούν τους κανόνες του ΑΡ στο οποίο συνδέονται.

  7. Στο PWMN δεν μπορεί ούτε να διασφαλιστεί, ούτε να απαιτηθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του.

To disclaimer του www.pwmn.net (website)

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν".Το www.pwmn.net δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς οιονδήποτε, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης υπερσυνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το πληροφοριακό σας σύστημα και όχι μόνο, χωρίς περιορισμούς, ακόμα και αν μας έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Το www.pwmn.net δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, καθ' οιονδήποτε τρόπο, για οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα μπορεί να προσπελάσετε από την παρούσα ιστοσελίδα. Οι παραπομπές προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το www.pwmn.net ενστερνίζεται ή αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων. Επιπλέον, εξαρτάται από σας να πάρετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο που θα χρησιμοποιήσετε είναι ελεύθερο από ιούς, παράσιτα, δούρειους ίππους και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Μπορείτε και πρέπει εφόσον εντοπίσετε τέτοιο σφάλμα να τα διορθώσετε.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση.

Ας κρατήσουμε την γνώση και την πληροφορία ελεύθερη και διαθέσιμη για όλους


Εκτύπωση   Email

Related Articles

Ασυρματες Κοινοτητες

Πως θα συνδεθω

Τί είναι το PWMN!